Vergoedingen

Kraamzorg (eigen bijdrage)

Na de bevalling heb je kraamzorg nodig. Het gaat hierbij om de verzorging en het letten op de gezondheid van de vrouw en baby. Tevens geeft een kraamverzorgende voorlichting over borstvoeding en de verzorging van de baby.

Basisverzekering

Via het basispakket van de zorgverzekering wordt kraamzorg vergoed. Het gaat hierbij om minimaal 24 uur en maximaal 80 uur,verdeeld over uiterlijk tien dagen. Deze maximaal 10 dagen gaan in vanaf de dag van de bevalling. Na iedere bevalling is kraamzorg beschikbaar, maar de plaats van bevalling is van invloed op het aantal dagen dat er maximaal kraamzorg gegeven kan worden. Verblijft men na de bevalling een paar dagen in het ziekenhuis of geboortecentrum, dan worden deze uren in mindering gebracht op het maximaal aantal uren kraamzorg.

De zorgverzekeraar kan in de polisvoorwaarden hebben bepaald dat het aantal uren kraamzorg wordt vastgesteld op basis van het LIP (Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg).

Eigen bijdrage

Voor kraamzorg die je thuis ontvangt geldt een wettelijke eigen bijdrage van 4,80 euro per uur (2023). Als je in het ziekenhuis bevalt (zonder medische noodzaak), betaal je een eigen bijdrage per dag voor het kind én voor de moeder voor de kraamzorg die je na de bevalling ontvangt. Er geldt een hogere eigen bijdrage als de zorgverlener meer dan 125 euro per dag declareert. Het eigen risico is niet van toepassing voor kraamzorg. Meer informatie over de bedragen kun je opvragen bij jouw zorgverlener.

Via deze link kun je precies zien wat jouw vergoeding is van de eigen bijdrage.

Let op: eigen bijdrage en eigen risico zijn twee verschillende zaken. Lees hier de verschillen.

Ziekenhuisbevalling (met medische noodzaak)

Mocht je in het ziekenhuis bevallen (met medische noodzaak), geldt er geen eigen bijdrage voor kraamzorg en worden de kosten in zijn geheel vergoed. Als je daarna naar huis mag (en dus geen medische indicatie meer heeft) en nog wel recht hebt op kraamzorg, geldt er wel weer een wettelijke eigen bijdrage.

Eigen bijdrage poliklinische bevalling

Als je in het ziekenhuis bevalt (zonder medische indicatie) betaal je tevens een wettelijke eigen bijdrage voor de poliklinische bevalling. De eigen bijdrage voor de ziekenhuisbevalling vervalt als er sprake is van een medische indicatie.

Je kunt overigens een aanvullende zorgverzekering afsluiten met een vergoeding voor deze eigen bijdrage ziekenhuisbevalling of kraamzorg thuis.

Vergoedingen